نیتروژن مایع برای پوست

یکی از موارد استفاده ازت مایع، به عنوان عامل سرما درمانی پوست (کرایوتراپی) می­ باشد.