گاز طبیعی متان در پالایشگاه | خرید گاز متان | کپسول CH4