برچسب: گاز پروپان

گازهای خالص
گاز پروپان

گاز پروپان

پروپان یک آلکان سه کربنه با فرمول مولکولی C3H8 میباشد که در شرایط استاندارد به صورت...