برچسب: نیتروژن

آموزشی
نیتروژن_گاز نیتروژن_کاربرد نیتروژن

نیتروژن_گاز نیتروژن_کاربرد نیتروژن

گاز نیتروژن در گروه پنجم جدول تناوبی و در ردیف دوم قرار دارد. نیتروژن در صنایع و...

آموزشی
سنتز نیتروژن

سنتز نیتروژن

گاز نیتروژن به وسیله مایع سازی هوا و جداسازی هوا تولید می‌شود.

گازهای خالص
گاز نیتروژن

گاز نیتروژن

نیتروژن یا ازت (به انگلیسی: Nitrogen) یکی از عنصرهای شیمیایی در جدول تناوبی می‌باشد...