برچسب: خرید گاز سولفورهگزاکلرید

گازهای خالص
گازسولفورهگزا فلورید

گازسولفورهگزا فلورید

گوگرد هگزا فلوئورید یا اس‌اف ‌سیکس با فرمول SF۶ یک ترکیب معدنی بی‌رنگ، بی‌بو و اشتعال‌ناپذیرمی‌باشد...