برچسب: تهیه دی اکسید کربن

آموزشی
سنتز دی اکسید کربن

سنتز دی اکسید کربن

دی‌اکسید کربن یا گازکربنیک (با فرمول شیمیایی CO۲)، از ترکیب کربُن با اکسیژن به دست...