mardi

mardi

آخرین بازدید: 1 ماه پیش

عضویت کاربران ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ sale2@kaviangas.com

دنبال شوندگان (0)

دنبال کنندگان (0)

قیمت
قیمت گاز هلیوم

قیمت گاز هلیوم

گاز هلیوم یک گاز نجیب و بی اثر است که در گروه 18 جدول تناوبی قرار دارد. برای خرید...

قیمت
قیمت گاز پروپان

قیمت گاز پروپان

پروپان یک هیدروکربن سه کربنه است که در آن پیوند‌ها از نوع کوالانسی اشباع هستند....

قیمت
قیمت گاز اتان

قیمت گاز اتان

گاز اتان یک هیدروکربن دو کربنه است که تمامی پیوندهای آن از نوع کوالانسی اشباع شده...

قیمت
قیمت گاز آرگون

قیمت گاز آرگون

قیمت گاز آرگون | قیمت خرید گاز آرگون | هزینه سیلندر گاز آرگون | هزینه انواع گاز...

علمی
شیمی سبز

شیمی سبز