گاز کالیبراسیون نیتریک

گاز کالیبراسیون نیتریک

معرفی گاز کالیبراسیون:

گاز کالیبراسیون یک گاز مرجع( ترکیبی ) از گازهایی است که  بطور معمول به صورت فشرده می‌باشند. ترکیب این گاز از یک گاز اولیه و اصلی و یک یا چند گاز دیگر است. ازاین گاز برای کالیبره کردن آنالیزورهای گازی یا آشکار سازهای گازی استفاده می‌گردد، کلیه این گازها مطابق معیارهای ملی و بین المللی قابل ردیابی می‌باشند.

این گازها  به دو گروه تقسیم بندی می شوند کالیبراسیون صفر و کالیبراسیون اسپن :

کالیبراسیون صفر، گازی است، که بدون گازهای قابل اشتعال می‌باشد، به عبارت دیگر زمانیکه کالیبراسیون صفر تائید می شود دستگاه کالیبره شده هیچگونه گاز قابل اشتعالی ندارد. برای مثال یک کالیبراسیون صفر یک آنالیزور اکسیژن یا دی اکسید کربن می‌باشد که این آنالیز توسط نیتروژن انجام می‌پذیرد، از آنجا که نیتروژن، با اکسیژن یا دی اکسید کربن  مخلوط نمی‌گردد، بنابراین با استفاده از آن به عنوان گاز کالیبراسون صفر می توان یک نقطه صفر را تایید کرد.

کالیبراسیون اسپن نوع پیشرفته ای از گاز ذکر شده می‌باشد که با استفاده از آن می توان غلظت دقیقی از گاز قابل تشخیص در معرض ردیاب گاز یا آنالیزور آن را اندازه گیری نمود. گازهای اسپن انواع گوناگونی از گازهای مورد نظر مناسب را برای صنعت حمل و نقل، صنایع دریایی، صنایع شیمیایی، آزمایشگاه ها و دانشگاه ها ارائه می دهند.

برای رسیدن به یک نتیجه خوب در کالیبراسیون، بهتراست از نوع صنعتی این گاز استفاده گردد. چون این گاز صنعتی با دقت و کیفیت مناسب برای انجام کارهای علمی و آزمایشگاهی تولید می شود.

اجزای گاز ترکیبی و کالیبراسیون و مقدار هر جزء ، توسط صنعت مصرف کننده تعیین میشود و همچنین میزان حجم سیلندر گاز مخلوط و گاز کالیبراسیون نیز به مصرف کننده بستگی دارد.

شرکت سپهر گاز کاویان، دارای گواهینامه معتبر 17025 ISO از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و همچنین آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد، در زمینه تولید و آزمون انواع گوناگون گازهای مرجع (محدوده‌ی گسترده ای از گازهای مرجع از دو جزیی تا بیش از 15 جز با انواع غلظت های درصدی و PPM) فعال می‌باشد.
شرکت سپهر گاز کاویان دارای آزمایشگاهی پیشرفته و انواع دستگاههای تخصصی جهت آنالیز کردن انواع گازهای مرجع را دارا است.

لیست  نمونه هایی از گازهای کالیبراسیون قابل ارائه توسط شرکت سپهر گاز کاویان به شرح زیر است:
شرکت سپهر گاز کاویان قادر به تولید و آزمون گازهای مرجع (کالیبراسیون) سولفید هیدروژن, متان ,انواع هیدروکربن ها ,نیتریک و سولفور در بالانس گازهای خالص همانند گاز نیتروژن , هوای خشک , گاز متان , آرگون , هلیوم و ... در غلظت های مختلف می‌باشد و همچنین برای گازهای مرجع گواهی نامه معتبر 17025 ISO به همراه گاز به مشتریان تحویل داده می‌شود.

خرید گاز کالیبراسیون نیتریک:

برای خرید گاز کالیبراسیون نیتریک یا مخلوط گازی نیتریک با شماره های ذیل تماس حاصل نمائید.

09128699025

09128699026

021-46837072

ترکیبات نیتریک :

نمونه هایی از مخلوط های گازی ( گاز کالیبراسیون ) چند جزیی نیتریک اکسید و نیتروژن دی اکسید قایل ارائه توسط شرکت سپهر گاز کاویان:

-ppm1ppm Nitric Oxide IN Nitrogen Balance


-1000ppm Nitric Oxide IN Nitrogen Balance


-25ppm Nitrogen Dioxide IN Nitrogen Balance


-50ppm Nitrogen Dioxide * 50 ppm Nitric Oxide IN Nitrogen Balance


-5ppm Nitrogen Dioxide * 100 ppm Carbon Monoxide IN Nitrogen Balance

گاز مرجع نیتریک:

گازهای مرجع نیتریک به صورت ppm تولید میگردند و 100 ppm NO در نیتروژن از گاز مرجع نیتریک استفاده های گوناگونی در صنعت می‌شود.

گاز کالیبراسیون نیتریک|گاز مرجع نیتریک 

گاز ترکیبی نیتریک|مخلوط گازی نیتریک

گاز کالیبراسیون نیتریک:

مخلوط گازی NO در N2 از جمله گازهای ترکیبی نیتریک به شمار می‌آید.