گاز کالیبراسیون مرکاپتان

گاز کالیبراسیون مرکاپتان

 گاز کالیبراسیون:

گازهای مخلوط و گاز کالیبراسیون ( Mixed Gas & Calibration Gas ) به گازهایی گفته میشود که  دارای دو جز و یا چند جزء هستند. این گازها در صنایع نفت و پتروشیمی ، صنایع داروسازی، صنایع سیمان، صنایع غذایی ، صنایع فولاد و ریخته گری ، صنایع الکترونیک و برق ، صنایع خودرو ، صنایع دفاع ، صنایع شیمیایی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دیگر صنایع  مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گازهای استاندارد شامل گاز خالص ، میکس ، ترکیبی و کالیبراسیون می‌باشند.

اکثر گازهای استاندارد با مصرف خاص ترکیبی می‌باشند. انواع مخلوط های گازی  وابسته به درصد گازهای موجود در ترکیب آنها بسیار نامحدود  می‌توانند باشند. مخلوط های گازی خاص بطور عمده در انواع دستگاههای آنالیز کننده حساس و کنترل کننده سیستمها مورد استفاده قرار می‌گیرند. سایر گازهای مخلوط امکان دارد پیچیده ترازاین باشند و شامل حداقل 30 نوع گاز گوناگون باشند. مخلوط های گازی خاص بطور معمول با توجه به یک مرجع مقیاس گیری استاندارد (SRM) تهیه می‌گردند. این مرجع استاندارد توسط سازمان ملی استانداردها و تکنولوژی (NIST) تعیین میشود. در این مقیاس استاندارد مخلوط های گازی خاص با دقت PPM و PPb اندازه گیری میشوند.

شرکت سپهر گاز کاویان، دارای گواهینامه معتبر 17025 ISO از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و همچنین آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد، در زمینه تولید و آزمون انواع گوناگون گازهای مرجع (محدوده‌ی گسترده ای از گازهای مرجع از دو جزیی تا بیش از 15 جز با انواع غلظت های درصدی و PPM) فعال می‌باشد.

شرکت سپهر گاز کاویان دارای آزمایشگاهی پیشرفته و انواع دستگاههای تخصصی جهت آنالیز کردن انواع گازهای مرجع را دارا است.لیست  نمونه هایی از گازهای کالیبراسیون قابل ارائه توسط شرکت سپهر گاز کاویان به شرح زیر است:
شرکت سپهر گاز کاویان قادر به تولید و آزمون گازهای مرجع (کالیبراسیون) سولفید هیدروژن, متان ,انواع هیدروکربن ها ,نیتریک و سولفور در بالانس گازهای خالص همانند گاز نیتروژن , هوای خشک , گاز متان , آرگون , هلیوم و ... در غلظت های مختلف می‌باشد و همچنین برای گازهای مرجع گواهی نامه معتبر 17025 ISO به همراه گاز به مشتریان تحویل داده می‌شود.

خرید گاز کالیبراسیون مرکاپتان:

برای خرید گاز کالیبراسیون مرکاپتان(مخلوط گازی مرکاپتان)می‌توانید با شماره های زیر تماس برقرار نمائید.

09128699025

09128699026

021-46837072

ترکیبات مرکاپتان :

نمونه هایی از مخلوط های گازی چند جزیی مرکاپتان قابل ارائه توسط شرکت سپهر گاز کاویان:


-15ppm Methyl Mercaptane * 15 ppm Ethyl Mercaptane * 15 ppm isoPropyl Mercaptane IN Methane Balance


-5ppm Hydrogen sulfide * 100 ppm Metyl Mercaptane * 5 ppm Ethyl Mercaptane * 10 ppm dimethyl Sulfide * 10 ppm Hexyl Mercaptane * 10 ppm dimethyl disulfide IN Methane Balance


- 1.88ppm Butyl Mercaptane * 1.89 ppm Carbon disulfide * 0.9 ppm dimethyl sulfide *1.9ppm Ethyl Mercaptane * 2ppm Hydrogen sulfide * 1.9ppm Iso Butyl Mercaptane * 1.88 ppm Iso Propyl Mercaptane * 2ppm Methyl Mercaptane * 1.89ppm 1-Propanethiol * 1.88 ppm sec-Butyl Mercaptane * 1.84ppm tert-Butyl Mercaptane IN Helium Balance

گاز مرجع مرکاپتان:

گاز مرجع مرکاپتان را معمولا به صورت PPM درخواست میکنند ولیکن به صورت درصدی نیز تولید می‌گردد.

گاز ترکییی مرکاپتان:

نمونه ای از گاز ترکیبی مرکاپتان در شرکت سپعرگازکاویان، می‌توان به متیل مرکاپتان در نیتروژن اشاره نمود.