گاز کالیبراسیون سولفور

گاز کالیبراسیون سولفور

گاز کالیبراسیون:

گازهای کالیبراسیون گازهای مخصوصی می‌باشند که در روند کالیبره کردن سیستم ها و یا دستگاههای گوناگون کاربرد دارند. با کالیبراسیون قادر می‌باشیم میزان تصحیح لازم نسبت به نشاندهی را تعیین کنیم. همچنین با کالیبراسیون میتوان خواص اندازه شناختی دیگری نظیر اثر کمیت های تاثیر گذار را نیز معین نمود.

گاز کالیبراسیون یا گاز مرجع به عنوان استاندارد نسبی در ابزارهای تحلیلی کالیبراسیون مثل تجزیه و تحلیل گازها یا آشکارساز های گاز کاربرددارند..  بعنوان مثال یک گاز کالیبراسیون PPM500  دی اکسید کربن در گاز آرگون. در این مثال گاز مادر, گاز آرگون می‌باشد. یک گاز کالیبراسیون باید گازی قابل ردیابی در استاندارد ملی یا بین الملی باشد.

شرکت سپهر گاز کاویان، دارای گواهینامه معتبر 17025 ISO از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و همچنین آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد، در زمینه تولید و آزمون انواع گوناگون گازهای مرجع (محدوده‌ی گسترده ای از گازهای مرجع از دو جزیی تا بیش از 15 جز با انواع غلظت های درصدی و PPM) فعال می‌باشد.

شرکت سپهر گاز کاویان دارای آزمایشگاهی پیشرفته و انواع دستگاههای تخصصی جهت آنالیز کردن انواع گازهای مرجع را دارا است.لیست  نمونه هایی از گازهای کالیبراسیون قابل ارائه توسط شرکت سپهر گاز کاویان به شرح زیر است:
شرکت سپهر گاز کاویان قادر به تولید و آزمون گازهای مرجع (کالیبراسیون) سولفید هیدروژن, متان ,انواع هیدروکربن ها ,نیتریک و سولفور در بالانس گازهای خالص همانند گاز نیتروژن , هوای خشک , گاز متان , آرگون , هلیوم و ... در غلظت های مختلف می‌باشد و همچنین برای گازهای مرجع گواهی نامه معتبر 17025 ISO به همراه گاز به مشتریان تحویل داده می‌شود.

خرید گاز کالیبراسیون سولفور:

برای خرید گاز کالیبراسیون سولفور یا مخلوط گاری سولفور با شماره های زیر تماس تماس برقرار نمائید.

09128699025

09128699026

021-46837072

ترکیبات سولفور:

نمونه هایی  از مخلوط های گازی چند جزیی سولفور قابل ارائه  توسط شرکت سپهر گاز کاویان:


- Mol%2/5 Oxygen * 399 ppm Carbon Monoxide * 99 ppm Nitrogen Dioxide * 798 ppm Sulfure Dioxide IN Nitrogen Balance


-500PPM Carbon Monoxide * 5 Mol% Carbon Dioxide * 400 ppm Sulfure Dioxide * 900 ppm Nitrogen Dioxide * 400 ppm Methane *5 Mol % Oxygen IN Nitrogen Balance


- Mol%1 Methane * 20 ppm Hydrogen Sulfide * 10 ppm Ammoniac * 50 ppm Nitrogen Dioxide * 200 ppm Sulfure Dioxide * 5 Mol % Carbon Dioxide * 200 ppm Carbon Monoxide * 10 Mol %Oxygen IN Nitrogen Balance

گاز مرجع سولفور:

گاز مرجع سولفور بیشتر به صورت PPM تولید می‌گردد.

گاز کالیبراسیون|خرید گاز کالیبراسیون

گاز ترکیبی|خرید گاز ترکیبی

گاز کالیبراسیون سولفور:

مخلوط گازی اکسیژن، مونوکسید کربن، نیتروژن دی اکسید و سولفور دی اکسید در بالانس نیتروژن از جمله گاز ترکیبی سولفور به شمار می‌آیند.