گاز هلیوم در آب

گاز هلیوم در آب

گاز هلیوم:

چرا هلیوم در آب وجود دارد؟

مواد معدنی اورانیوم حاوی مقادیر کمی هلیوم م‌یباشد. ممکن است گاز هلیوم از طریق شکاف در پوسته زمین خارج شود. اما به آب ختم نمی شود.
گاز هلیوم کاربرد های گوناگونی دارد، هلیوم به عنوان یک عامل خنک کننده برای راکتورهای هسته ای ، غواصی ، در بالن های هوای گرم (دارای ظرفیت یکسان با هیدروژن) و برای جوشکاری با کمان سبک استفاده می‌گردد. همچنین در لیزرهای گازی و به عنوان یک پوشش محافظ برای مواد مختلف استفاده می شود. هلیوم برای ابزارهای با درجه حرارت پایین بسیار مناسب می‌باشد، زیرا تنها زمانی مایع است که درجه حرارت زیر -269 درجه سانتی گراد باشد. ترکیب هلیوم به عنوان افزودنی غذایی استفاده می شود.
هنگامی که هلیوم به عنوان یک ردیاب برای یافتن نشت استفاده می شود ، می تواند مستقیماً وارد آب شود. پس از حوادث هسته ای یا آزمایش سلاح های هسته ای ، می توان از هلیوم برای تعیین رادیواکتیویته و آلودگی آب نیز استفاده کرد.
ایزوتوپ He3 یک محصول تجزیه تریتیوم است که وارد جو نمی‌شود ، بلکه در آب تجمع می یابد.اثرات زیست محیطی خاصی ندارد.

گاز هلیوم در آب:

همانطور که می‌دانید هلیوم در آب حل نمی شود و بنابراین به طور معمول به محیط زیست آسیبی وارد نمیکند. همانطور که قبلاً  گفته شد، هلیوم فقط در مقادیر بسیار کمی در آب وجود دارد. هلیوم یک ماده معدنی رژیمی است دو ایزوتوپ هلیوم جداگانه وجود دارد که هر دو غیر رادیواکتیو می‌باشند. امروزه شش ایزوتوپ ناپایدار دیگر از هلیوم وجود دارد.

هلیوم می‌تواند با گازهای دیکری ترکیب شود و گاز ترکیبی ایجاد شود. 

گاز ترکیبی هلیوم کاربرد‌های زیادی در صنعت دارد.