قیمت

قیمت گاز هیدروژن

قیمت گاز هیدروژن

هیدروژن گازی پرکاربرد در صنایع است برای خرید و استعلام قیمت هیدروژن با کارشناسان...

قیمت گاز دی اکسید نیتروژن

قیمت گاز دی اکسید نیتروژن

گاز دی اکسید نیتروژن از اکسید های نیتروژن است که دارای فرمول شیمیایی NO2 است و کاربردهای...

قیمت گاز نیتروس اکساید

قیمت گاز نیتروس اکساید

گاز نیتروس اکساید که به آن مونوکسید دی نیتروژن یا گاز خنده هم می‌گویند این گاز در...

قیمت گاز سولفید هیدروژن

قیمت گاز سولفید هیدروژن

گاز هیدروژن سولفید دارای نماد شیمیایی H2S است. این گاز بسیار سمی و خورنده است. برای...

قیمت گاز سولفورهگزا فلوراید

قیمت گاز سولفورهگزا فلوراید

گاز سولفورهگزافلوراید یا هگزافلورایدگوگرد( اس اف سیکس) یک گاز گلخانه ای محسوب می‌گردد...

قیمت گاز هلیوم

قیمت گاز هلیوم

گاز هلیوم یک گاز نجیب و بی اثر است که در گروه 18 جدول تناوبی قرار دارد. برای خرید...

قیمت گاز پروپان

قیمت گاز پروپان

پروپان یک هیدروکربن سه کربنه است که در آن پیوند‌ها از نوع کوالانسی اشباع هستند....

قیمت گاز اتان

قیمت گاز اتان

گاز اتان یک هیدروکربن دو کربنه است که تمامی پیوندهای آن از نوع کوالانسی اشباع شده...

قیمت گاز متان

قیمت گاز متان

قیمت گاز اکسیژن

قیمت گاز اکسیژن

قیمت گاز آرگون

قیمت گاز آرگون

قیمت گاز آرگون | قیمت خرید گاز آرگون | هزینه سیلندر گاز آرگون | هزینه انواع گاز...

قیمت گاز نیتروژن

قیمت گاز نیتروژن