فرق بین گاز شهری و مایع چیست

فرق بین گاز شهری و مایع چیست

فرق بین گاز شهری و مایع چیست

فرق بین گاز شهری و مایع چیست

فرق بین گاز شهری و مایع چیست؟ از نظر ترکیبات چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ پاسخ به سوالات نیاز به شناخت و بررسی هر کدام دارد. کاری که در این محتوا انجام می‌شود.

فرق بین گاز شهری و مایع چیست

همانگونه که میدانید گازهای مختلف را از جداسازی گاز طبیعی بدست می آیند. گاز شهری با گاز مایع دارای تفاوت هایی است که توضیح خواهیم داد. علاوه بر گاز طبیعی، گاز سنتزی وجود دارد که به آن گاز شهری میگویند. در ادامه این مقاله مشخصات هر کدام از این گازهای را بیان میکنیم.

گاز شهری

گاز تولید شده برای مصارف خانگی از طریق لوله کشی به منازل منتقل میشود. اگر در مناطقی گاز شهری در دسترس نباشد میتوان از زغال سنگ و نفت استفاده کرد. اگرچه زغال سنگ به صرفه تر است.

گاز شهری از 50 درصد هیدروژن، 25 درصد متان، 17 درصد مونوکسید کربن، 3 درصد دی اکسید کربن و 8 درصد گاز نیتروژن تشکیل شده است.  البته باید بدانید که ناخالصی هایی مانند آب و آمونیاک و گوگرد نیز ممکن است درون آن وجود داشته باشد.

گاز شهری ایران

اگر گاز شهری از زغال سنگ تولید شده باشد به آن گاز سنتزی میگویند. ولی گازی که از طریق انشعابات و لوله کشی به دست افراد میرسد از گاز طبیعی تولید شده است. این ترکیب با گاز شهری سایر دنیا متفاوت است.

گاز طبیعی چیست

متان بیشترین سهم در تولید گاز طبیعی را دارد. این گاز یک هیدروکربن اشباع شده است که در دسته آلکان ها قرار دارد. تمام پیوند های موجود در ساختار آن از نوع یگانه هستند. علاوه بر این گاز، هیدروکربن های دیگری در گاز طبیعی وجود دارند که به توضیح مختصری از آنها خواهیم پرداخت، مانند:

اتان، پروپان، بوتان و پنتان

گازهای دیگری مانند آب و نیتروژن و دی اکسید کربن که در دسته گازهای غیر هیدروکربنی قرار دارند نیز در گاز طبیعی وجود دارند.

گازهای تشکیل دهنده گاز طبیعی

گاز متان

این گاز متشکل از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن است. فرمول ملکولی آن CH4 است و در واقع سرگروه خانواده آلکان‌ها است. جرم ملکولی آن 16 gr/mol است. انحلال پذیری آن در آب 22.7mg/l  است. این گاز را با نام هایی همچون methyl hydride; natural gas نیز میشناسند.

گاز اتان

از دو اتم کربن و شش اتم هیدروژن تشکیل شده است. فرمول ملکولی آن C2H6 است. جرم ملکولی آن 30 gr/mol است.انحلال پذیری این گاز در آب بسیار ناچیز است. این گاز نام های دیگری دارد از جمله : dimethyl; ethyl hydride; methyl methane

گاز پروپان

از سه اتم کربن و هشت اتم هیدروژن تشکیل میشود و در آن تمامی پیوند ها از نوع کوالانسی یگانه هستند. فرمول ملکولی آن C3H8 است. جرم مولی آن 44.1  gr/mol است. انحلال پذیری این گاز در آب برابر با 40 mg/l  است. نام های دیگر این گاز عبارتنداز: dimethyl methane; propyl hydride

گاز بوتان

دارای چهار اتم کربن و 10 اتم هیدروژن است. فرمول ملکولی آن  C4H10 است و در آن 13 پیوند کوالانسی یگانه وجود دارد. جرم ملکولی آن 58.12gr/mol  است. انحلال پذیری این گاز در آب برابر با 61 mg/l  است.نام های دیگر این گاز butyl hydride; methylethyl methane است.

گاز پنتان

دارای 5 اتم کربن و 12 هیدروژن است. همه پیوندهای موجود در آن از نوع یگانه هستند. فرمول ملکولی آن C5H12 است. جرم مولی آن 72.5 gr/mol  است. انحلال پذیری آن 40 mg/l  است. نام های دیگر   amyl hydride; Skellysolve A.

بخار آب

آب دارای فرمول شیمیایی H2O است. جرم مولی آن 18 gr/mol  است. در 0 درجه سلسیوس و یا 273 درجه کلوین ذوب میشود. و تقریبا در 100 درجه سلسیوس به جوش می آید. آنتالپی تبخیر آن برابر با 2.27 مگا ژول بر کیلوگرم است.

گاز نیتروژن

عدد اتمی آن 7 است در گروه 15 و دوره 2 قرار دارد. در دسته نافلزات طبقه بندی میشود. لایه های الکترونی آن به صورت S و  P است که در هر کدام به ترتیب 2 و 5  الکترون وجود دارد. فاز آن در شرایط استاندارد گازی و چگالی آن 1.251 G/L است.

چگالی آن در فاز مایع و گاز با یکدیگر متفاوت است. در حالت مایع برابر با 0.808 gr/cm3 است.

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن دارای عدد اتمی 1 است و در گروه فلزات قلیایی قرار گرفته است. تنها دارای یک الکترون است و آرایش الکترونی آن به صورت 1s1  است. فاز آن در شرایط استاندارد و STP گاز است. چگالی آن در حالت گازی برابر با 0.0898 گرم / لیتر و در حالت مایع 0.07 گرم /سانتی متر مکعب است.

گاز دی اکسید کربن

فرمول ملکولی آن CO2 است. جرم مولی آن برابر با 44 گرم بر مول است. گازی بی رنگ است. چگالی آن در حالت گازی برابر با 1600 گرم بر لیتر است.

گاز مایع

در مورد گاز طبیعی صحبت کردیم و گازهای که در آن وجود دارند را بررسی نمودیم. حال برای تبدیل آن به گاز مایع لازم است دما را 161- پایین بیاورند. در اینصورت گاز به مایع تبدیل میشود که حجم آن 600 برابر کمتر از قبل است. اگر فشار را روی گاز طبیعی افزایش دهیم ممکن است در دمای بالاتری به مایع تبدیل شود. برای نمونه میتوان گاز متان را در نظر گرفت که در فشاری حدود 45 اتمسفر و دمای 2.5-درجه سلسیوس به مایع تغییر می یابد.

جمع بندی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در شرکت سپهر گاز کاویان تماس بگیرید.