تفاوت بین مونوکسید کربن و دی اکسید کربن

تفاوت بین مونوکسید کربن و دی اکسید کربن

گازکربن دی اکسید:

 دی اکسید کربن گاز است که طی بازدم از شش ها خارج می‌شود. گاز کربن مونوکسید درگیر روند تنفس است. 
اول ، اجازه دهید در مورد دی اکسید کربن ، موضوع محبوب تر صحبت کنیم. دی اکسید کربن یک ترکیب شیمیایی می‌باشد که معمولاً با نام CO2 شناخته می شود. در دمای اتاق حالت گازی شکل دارد. این گاز بی رنگ و بی بو می‌باشد. همانطور که ازنام این گاز مشخص است، دی اکسید کربن از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن بوجود آمده است. همانطور که گفته شد، هنگام بازدم افراد دی اکسید کربن را از شش های خود خارج میکنند. حتی حیوانات نیز مانند انسان دی اکسید کربن را خارج می‌کنند. همچنین زمانیکه برخی از مواد آلی میسوزند یا دچار آتش سوزی می شوند، گاز کربن دی اکسید ساطع می‌گردد. نمونه مود آلی عبارتند از: برگ ، چوب ، و دیگر مواردی که قبلاً از یک ارگانیسم زنده بودند.
دی اکسید کربن در فرآیند فتوسنتز بسیار حائزاهمیت است. فتوسنتز فرآیندی می‌باشد که درآن گیاهان از دی اکسید کربن برای تغذیه اسنفاده میکنند و نیاز گیاهان از این طریق برطرف میگردد در این هنگام با دریافت دی اکسید کربن، گاز اکسیژن تولید می‌کنند. بدین طریق در تنفس انسان تاثیرگذارند. بدون دی اکسید کربن ، روند تنفس کامل نیست. برای اینکه از اکسیژن ناشی از گیاهان نفس بکشیم ، باید در عوض به آنها دی اکسید کربن بدهیم. دی اکسید کربن همچنین نقش مهمی در آب و هوا دارد. این گاز گازی گلخانه ای میباشد که وظیفه به دام انداختن انرژی گرما را دارد که به دمای کلی کره زمین کمک می کند. به دام افتادن بیش از حد گرما  باعث گرم شدن کره زمین شود که این روزها بسیار رایج می‌باشد.

گاز کربن مونوکسید:

در حقیقت، فقط بین مونوکسید کربن و دی اکسید کربن اختلاف حداقل وجود دارد. آنها هر دو گاز بی رنگ و بی بو می‌باشند. تنها تفاوت این است که مونوکسید کربن از یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. فرمول مولکولی CO  به گاز کربن مونوکسید اختصاص دارد. اگر دی اکسید کربن توسط موجودات زنده تولید گردد و احتراق مواد آلی باشد ، مونواکسید کربن با سوختن ناقص سوخت های فسیلی مانند گاز ، زغال سنگ ، روغن و چوب مورد استفاده در موتورها ، آتش سوزی گاز ایجاد می شود. آتش سوزی های باز ، بخاری های آب و وسایل سوخت جامد مانند اجاق های چوبی.
مونوکسید کربن بی رنگ ، بی بو و حتی بی مزه است!
گزارش های مربوط به مسمومیت با مونوکسید کربن را در اخبار گزارش میشود. یک مرد و همسرش در حال خوابیدن در داخل اتومبیل خود با بخاری و موتور سواری بودند! این منجر به افزایش سطح مونواکسید کربن شد به طوری که آنها با مرگ آرام جان خود را از دست دادند. امروزه ، آشکارسازهای CO بوجود آمده اندتا مشخص شود که آیا سطح منواکسید کربن برای سلامتی فرد مضر است یا خیر.

مونوکسید کربن و دی اکسید کربن هر دو گازهای بی رنگ و بی بو می‌باشند.

مونوکسید کربن دارای یک فرمول مولکولی CO است در حالی که دی اکسید کربن CO2 است.

مونوکسید کربن از یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن بوجوذ آمده است در حالی که دی اکسید کربن از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است.

مونوکسید کربن از سوختن ناقص سوخت های فسیلی مانند گاز ، زغال سنگ ، روغن و وسایل سوخت جامد تولید می شود در حالی که دی اکسید کربن از بازدم موجودات زنده  و از احتراق مواد آلی مانند برگ و چوب تولید می‌گردد.

دی اکسید کربن در فرآیند تنفس و فتوسنتز بسیار مهم می‌باشد.
مونوکسید کربن در سطح افزایش یافته سمی است که احتمالاً منجر به مرگ می‌شود.