پیوند اشتراکی بین اتم های کربن دی اکسید چیست؟

پیوند اشتراکی بین اتم های کربن دی اکسید چیست؟

گاز دی اکسید کربن

img/daneshnameh_up/1/1e/Peyvand_kovalant.jpg


ممکن است هر دو نوع اتم یک ترکیب برای ایجاد لایه الکترونی خارجی کامل و پایدار نیاز به کسب الکترون داشته باشند. برای این منظور، دو نوع اتم الکترون به اشتراک می گذارند. به این ترتیب پیوندهای محکمی بین اتمها ایجاد می شود که پیوندهای کووالانسی نام دارند. کوچکترین بخش یک ترکیب با پیوند کووالانسی یک مولکول است، و چنین ترکیبی ، ترکیب مولکولی یا کووالانسی نامیده می شود. اما در این نوع ترکیبها پیوند بین مولکولها به اندازه پیوند بین اتمها محکم نیست و در نتیجه بسیاری از ترکیبهای کووالانسی گاز یا مایع هستند.به عنوان مثال برای تشکیل دی اکسید کربن، هر اتم کربن با دو اتم اکسیژن الکترون به اشتراک می گذارد. به این ترتیب یک لایه خارجی پایدار هشت الکترونی در هراتم تشکیل می شود.

راه های شناسایی کربن دی اکسید چیست؟

تشخیص گاز کربن دی اکسید : جمع آوری نمونه گاز کربن دی اکسید

برای انجام آزمایش تشخیص کربن دی اکسید ابتدا به جمع آوری گاز نمونه در تیوب نیاز داریم. گاز نمونه را در هر ظرفی که در دسترس دارید حتی در شیشه مربا نیز می توانید جمع کنید.

اگر مایلید گاز CO2 تولید کنید بهترین راه مخلوط کردن کلسیم کربنات با اسید هیدروکلریک است. پس از مخلوط کردن این دوماده گاز تولید شده را جمع کنید. تا زمانی که واکنش بین این دو ماده انجام می شود، گاز کربن دی اکسید نیز تولید خواهد شد.

تشخیص گاز کربن دی اکسید : یک روش ساده

گاز کربن دی اکسید می تواند آتش را خاموش کند، اگر از غلظت کافی بر خوردار باشد. اگر نمونه گاز خود را درون یک لوله آزمایش جمع آوری کرده باشید، می توانید یک چوب کبریت را روشن کرده و درون لوله آزمایشی که برعکس نگه داشته اید وارد کنید.

اگر لوله آزمایش پر از گاز کربن دی اکسید باشد، شعله به سرعت خاموش می شود و اگر اکسیژن در لوله وجود داشته باشد کمی طول می کشد تا شعله خاموش شود. یعنی تا مدتی که اکسیژن درون لوله مصرف شود شعله روشن می ماند.

روش دیگر بر مبنای خاموش کردن شعله

می توان نمونه گاز را درون سرنگ جمع آوری کرد و گاز درون سرنگ را به آرامی در طراف شمعی روشن تخلیه نمود تا نه شدت باد که حضور کربن دی اکسید باعث خاموشی شعله شود. از این طریق می توان حضور کربن دی اکسید را تشخیص داد.

ایراد این روش این است که شعله در حضور هر گازی که عاری اکسیژن باشد خاموش می شود. به همین دلیل باید بین دو گاز کربن دی اکسید و اکسیژن مردد باشید تا از این آزمایش نتیجه ی دلخواه بگیرید.

تشخیص گاز کربن دی اکسید : عبور از درون آب آهک

برای این کار ابتدا باید محلول آب آهک تهیه کنید. برای این کار کلسیم هیدروکسید را با آب رقیق کنید. کلسیم هیدروکسید پودر سفید رنگی است که پس از مخلوط شدن با آب محلولی کاملاً ترانما و بدون کدری ایجاد خواهد کرد. برای این آزمایش بهتر است از آب مقطر استفاده شود.

لوله آزمایشی را نیمه با آب آهک پر کنید و از طریق شلنگ نازکی گاز نمونه را به صورت حباب از درون آب آهک عبور دهید. راه تشخیص گاز کربن دی اکسید با این روش این است که محلول در حضور آن کدر می شود.