مقایسه پروپان و گاز طبیعی (CNG)

مقایسه پروپان و گاز طبیعی (CNG)

گاز پروپان

تشابه ها

  • هر دو سوخت فسیلی میباشند و به عنوان سوخت اتومبیل مصرف می‌گردند.
  •  هردوی آنها نسبت به دیگر سوخت ها و فرآورده های نفتی قابل دسترس‌ترند.
  • میزان انتشار گازهای گلخانه ای همانند متان، CO2،CO توسط آنها کم می‌باشد و آلودگی کمتری نسبت به بنزین و گازوئیل تولید می‌کنند.
  • درسیلندرهای استوانه ای تحت فشار ذخیره می‌گردند و به نوعی سوخت های قابل حمل می باشند.

تفاوت ها

  • ساختار شیمیایی آنها با یکدیگر متفاوت است و CNG گاز سبکتری نسبت به  پروپان و اتان است.
  • فشار سیلندر ذخیره CNG بیشتراست و ارزش حرارتی آن نسبت به LPG کمتر می‌باشد.
  • وزن مخزن ذخیره سازی LPG سه برابر کوچکتر از CNG است.
  • گاز مایع شده LPG کاربردهای متنوع تری نسبت به CNG دارد.

تاثیر آلودگی‌های نفتی بر روی محیط زیست:

رسوبات نفتی، بطور معمول حاصل تخلیه مواد نفتی پالایشگاه‌ها به دریا هستند که شامل ترکیبات سمی مانند مرکاپتانها، سولفید هیدروژن ‌که خطرات بسیاری جدی برای اکولوژی دریا به حساب می‌آیند. تمامی‌اشکال زندگی آبزیان به شکل مخاطره آمیزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد به طوریکه ماهیان آلوده شده زمانی که توسط انسان به مصرف می‌رسند، خطرات مهلک بهداشتی و سلامتی انسان به وجود می‌آورند. اگر چه تکنولوژی زیستی نشان داده است که گونه‌های خاصی از باکتری‌ها و قارچها معمولاً قادرند با عمل تجزیه مواد نفتی و شکستن حلقه‌های هیدروکربنی که جزء مهمترین ترکیبات آلوده کننده نفتی به شمار می آیند، محیط زیست دریایی را پس از آلودگی تا حدی حفظ کنند. بنابراین، برای مؤثر بودن عمل پاکسازی نفت در دریا، میکروارگانیسمها   ( خردموجودات ) باید قادر به ایستادگی و پایداری در محیط دریا باشند. بعنوان مثال، آنها برای بقاء در محیط دریایی آلوده شده به مواد نفتی نیازمند به غلظت بالای نمک و شوری برای رشد و تکثیر در دمای پائین دارند. شاید این امر نیازمند استفاده از چند تکنیک مدرن و به روز تکنولوژی زیستی داشته باشد تا این خصوصیات و مشخصات را برای بهتر تجزیه شدن نفت در دریا توسط ارگانیسمها مثل باکتریها از خود معرفی کنند. میکروارگانیسمهای دریایی ویژه قادرند ترکیبات هیدروکربنی مانند پروپان، کمپلکس های هیدروکربنی را در دریا به عنوان انرژی و به شکل انرژی مصرف کنند. خود این فرایند می‌تواند در پاکسازی نفت و انتشار آلودگی آن در دریا کمک کند. این باکتریها دارای ساختار منحصربه فردی بوده و این امر ( تجزیه نفت در دریا ) برای دیگر ارگانیسمها مشکل و بعضاً غیر ممکن است. ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی جهت تجزیه مواد نفتی انتشار یافته و نیز ترکیبات چند گانه نفتی مناسب می‌باشند. یک نمونه از این باکتریها ALKANIVORAX BORKUMENSIS  است که می‌تواند پایه و اساس تجزیه نفت در دریا را برای دیگر ارگانیسمها فراهم آورد.