کشف میدان گازی عظیم در آبهای مصر!!!

کشف میدان گازی عظیم در آبهای مصر!!!

گازاتان

غولهای اروپایی انی، BP و توتال کشف اتان جدید در آبهای کم عمق مصر را با موفقیت آزمایش کردند.

به گزارش ایسنا، شرکت انی ایتالیا اعلام کرد زمانی که فعالیت چاه بشروش آغاز شود، روزانه حداکثر ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۸۰۰ بشکه میعانات تولید خواهد داشت. این اکتشاف به منابع گاز طبیعی قابل توجه مصر اضافه می کند.

انی با ۳۷.۷ درصد سهم، اپراتور امتیاز نورث الحمود است که بشروش در آن واقع است و شرکت BP هم ۳۷.۵ درصد سهم و توتال ۲۵ درصد سهم دارد.

این شرکتها به دنبال توسعه این منطقه و بهره گیری از زیرساخت موجود هستند.

کوین مک لاچلان، نایب رییس اکتشاف در توتال اظهار کرد: این نتایج از استراتژی ما برای تخصیص سهم قابل توجهی از بودجه اکتشافمان به جست و جوی هیدروکربنها(متان، اتان، پروپان) در نزدیکی زیرساختهای فعلی حمایت می کند. این منابع هزینه توسعه اندکی دارند و به سرعت می توانند به مرحله تولید برسند.

پس از این که انی در سال ۲۰۱۵ میدان گازی عظیم زهر را کشف و آن را بزرگترین اکتشاف گازی در مدیترانه خواند، مصر در سالهای اخیر به کانون اکتشاف گاز طبیعی(اتان) در شرق مدیترانه تبدیل شده است.

انی اپراتور زهر بوده و ۵۰ درصد سهم در این میدان گازی دارد در حالی که شرکت روسنفت ۳۰ درصد، شرکت BP و مبادله پترولیوم هر کدام ۱۰ درصد سهم در بلوک شرق دارند که زهر در آن واقع است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، پس از راه اندازی شدن این میدان در اوایل سال ۲۰۱۸، مصر به بازیگر اصلی در مدیترانه تبدیل شد و زهر نقش مهمی در کمک به مصر برای بی نیازی از واردات گاز طبیعی مایع ایفا می کند.